Vår affärsidé

Legotillverkning inom avancerad gjutgodsbearbetning i gråjärn, segjärn och aluminium.

 

Osby Mekan har under sin 20-åriga historia haft en positiv utveckling genom att målinriktat jobba med kunderna för att uppfylla deras höga krav och förväntningar.

 

Med en modern maskinpark, hög kompetens och strategiskt inköp har Osby Mekan på ett rationellt sätt tillverkat och levererat till många av Sveriges främsta industriföretag.

 

Vår strategi är bearbetning med tillkommande förädling av artiklar med en årsvolym på 500-10 000 artiklar. Inom dessa volymer har vi en optimerad och automatiserad produktion som är konkurrenskraftig avseende kvalitet, pris och leveranser.

 

Osby Mekan har ett stort fokus på arbetsmiljö, att utveckla vår personal och resurssnål produktion för att tillsammans med kunderna bidra till minskade kostnader och bättre miljö.

projekt - 2021-02-23T162142.853
Har du frågor eller funderingar gällande vårt arbete eller produkter?