Author: jabo

Till ny VD för Osby Mekan har Jan Källström utsetts.   Jan har varit anställd i bolaget sedan 2 år tillbaka med ansvar för Marknad och Kvalitet och har tidigare varit verksam inom flera olika industriföretag.   Jan har gedigen industriell erfarenhet från olika roller och ansvarsområden i företag med produktion och tillverkning som gemensam nämnare. Jan har därmed också lång erfarenhet av samarbete med stora och krävande industriföretag som verkar i en internationell miljö.   Osby Mekan har haft en fortsatt positiv utveckling under 2022 efter en ansträngande period under pandemiåren 2020 och 2021.   De stora utmaningarna har varit när det gäller materialförsörjning och rekrytering av ny personal samtidigt som efterfrågan har varit god från såväl befintliga som nya kunder.   Vi önskar Jan lycka till med sina nya utmaningar!   Vänligen kontakta oss vid frågor!   Osby 2022-11-01   Osby Mekan AB   Niclas Pedersen Styrelseordförande Mobil: +46 709 780 235 Mail: niclas.pedersen@hverk.se   Jan Källström VD Mobil: +46 763 142 131 Mail: jan.kallstrom@osbymekan.se    ...

Osby Mekan har haft en positiv utveckling under 2021 och 2022 efter en ansträngande period under pandemiåren 2020 och 2021 och problemen därefter.   Samtidigt har aktiviteten i marknaden varit hög och efterfrågan från våra kunder varit stark. Detta ledde till en god tillväxt för Osby Mekan för 2021 vilket har fortsatt under 2022.   Efter den här intensiva perioden har vi som ägare haft diskussioner med bolagets VD Timo Puranen om framtiden och hur vi ska möta dessa utmaningar.   I samband med detta har vi bestämt oss för att gå skilda vägar vilket har inneburit att Timo Puranen har lämnat bolaget.   Timo har gjort ett gott arbete under sina 6 år på Osby Mekan och vi vill passa på att tacka honom för hans insatser för bolaget.   Nu pågår en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD för Osby Mekan. Under tiden kommer Niclas Pedersen som bolagets styrelseordförande att ta över ansvaret som tillförordnad VD tills en ny VD är på plats.   Vid frågor vänligen kontakta Niclas Pedersen enligt följande: Mobil: +46 709 780 235 Mail: niclas.pedersen@hverk.se Osby 2022-06-01 Osby Mekan AB...

Ett nytt och spännande kapitel väntar Osby Mekan AB efter ägarbytet i April 2021 då NPO Industrier AB förvärvar hela aktieinnehavet i bolaget.   En stolt Niclas Pedersen, NPO Industrier AB:   ”Vi har länge tyckt att Osby Mekan AB har varit ett högintressant och spännande företag och vi är stolta och glada att vi får ta över stafettpinnen efter dessa tjugo år i bolagets historia. Som nya ägare tar vi över ett bra och långsiktigt arbete där Osby Mekan AB har blivit vida känt för sitt kunnande inom maskinbearbetning, produktionsteknik och materialkunskap.   Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och tillsammans med hela personalen utveckla verksamheten vidare. Fokus kommer fortsatt ligga på att skapa tillväxt, vilket är viktigt för att långsiktigt förstärka konkurrenskraften och trygga sysselsättningen. På detta vis skapar vi resurserna som behövs för att kunna utveckla både företaget och personalen.   Som nya ägare är vi långsiktiga i den här satsningen och ämnar att göra Osby Mekan AB det ledande företaget och stå för den högsta kompetensen i branschen. Det är något vi kommer lyckas med tack vare vår långa erfarenhet från att jobba med företagsutveckling och personalutveckling i olika industriföretag”.   Timo Puranen fortsätter som VD för Osby Mekan AB även efter ägarskiftet och Niclas Pedersen blir Styrelsens ordförande.   Osby 2021-04-12   Kontakt   Timo Puranen, VD Mobil: +46 763 152 296 E-post: timo.puranen@osbymekan.se Niclas Pedersen, Styrelseordförande Mobil: +46 709 780 235 E-post: niclas.pedersen@hverk.se...