Okategoriserad

Ett nytt och spännande kapitel väntar Osby Mekan AB efter ägarbytet i April 2021 då NPO Industrier AB förvärvar hela aktieinnehavet i bolaget.   En stolt Niclas Pedersen, NPO Industrier AB:   ”Vi har länge tyckt att Osby Mekan AB har varit ett högintressant och spännande företag och vi är stolta och glada att vi får ta över stafettpinnen efter dessa tjugo år i bolagets historia. Som nya ägare tar vi över ett bra och långsiktigt arbete där Osby Mekan AB har blivit vida känt för sitt kunnande inom maskinbearbetning, produktionsteknik och materialkunskap.   Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och tillsammans med hela personalen utveckla verksamheten vidare. Fokus kommer fortsatt ligga på att skapa tillväxt, vilket är viktigt för att långsiktigt förstärka konkurrenskraften och trygga sysselsättningen. På detta vis skapar vi resurserna som behövs för att kunna utveckla både företaget och personalen.   Som nya ägare är vi långsiktiga i den här satsningen och ämnar att göra Osby Mekan AB det ledande företaget och stå för den högsta kompetensen i branschen. Det är något vi kommer lyckas med tack vare vår långa erfarenhet från att jobba med företagsutveckling och personalutveckling i olika industriföretag”.   Timo Puranen fortsätter som VD för Osby Mekan AB även efter ägarskiftet och Niclas Pedersen blir Styrelsens ordförande.   Osby 2021-04-12   Kontakt   Timo Puranen, VD Mobil: +46 763 152 296 E-post: timo.puranen@osbymekan.se Niclas Pedersen, Styrelseordförande Mobil: +46 709 780 235 E-post: niclas.pedersen@hverk.se...