Nyheter

INFORMATION – OSBY MEKAN AB

1 november, 2022

Till ny VD för Osby Mekan har Jan Källström utsetts.

 

Jan har varit anställd i bolaget sedan 2 år tillbaka med ansvar för Marknad och Kvalitet och har tidigare varit verksam inom flera olika industriföretag.

 

Jan har gedigen industriell erfarenhet från olika roller och ansvarsområden i företag med produktion och tillverkning som gemensam nämnare. Jan har därmed också lång erfarenhet av samarbete med stora och krävande industriföretag som verkar i en internationell miljö.

 

Osby Mekan har haft en fortsatt positiv utveckling under 2022 efter en ansträngande period under pandemiåren 2020 och 2021.

 

De stora utmaningarna har varit när det gäller materialförsörjning och rekrytering av ny personal samtidigt som efterfrågan har varit god från såväl befintliga som nya kunder.

 

Vi önskar Jan lycka till med sina nya utmaningar!

 

Vänligen kontakta oss vid frågor!

 

Osby 2022-11-01

 

Osby Mekan AB

 

Niclas Pedersen
Styrelseordförande
Mobil: +46 709 780 235
Mail: niclas.pedersen@hverk.se

 

Jan Källström
VD
Mobil: +46 763 142 131
Mail: jan.kallstrom@osbymekan.se
 
 

INORMATION – OSBY MEKAN

1 juni, 2022

Osby Mekan har haft en positiv utveckling under 2021 och 2022 efter en ansträngande period under pandemiåren 2020 och 2021 och problemen därefter.

 

Samtidigt har aktiviteten i marknaden varit hög och efterfrågan från våra kunder varit stark. Detta ledde till en god tillväxt för Osby Mekan för 2021 vilket har fortsatt under 2022.

 

Efter den här intensiva perioden har vi som ägare haft diskussioner med bolagets VD Timo Puranen om framtiden och hur vi ska möta dessa utmaningar.

 

I samband med detta har vi bestämt oss för att gå skilda vägar vilket har inneburit att Timo Puranen har lämnat bolaget.

 

Timo har gjort ett gott arbete under sina 6 år på Osby Mekan och vi vill passa på att tacka honom för hans insatser för bolaget.

 

Nu pågår en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD för Osby Mekan. Under tiden kommer Niclas Pedersen som bolagets styrelseordförande att ta över ansvaret som tillförordnad VD tills en ny VD är på plats.

 

Vid frågor vänligen kontakta Niclas Pedersen enligt följande:

Mobil: +46 709 780 235

Mail: niclas.pedersen@hverk.se

Osby 2022-06-01

Osby Mekan AB

Har du frågor eller funderingar gällande vårt arbete eller produkter?